სტუდენტთა საყურადღებოდ!

დასკვნით და დამატებით გამოცდებზე დაგვიანების შემთხვევაში სტუდენტი არ დაიშვება გამოცდაზე.
41 ქულის ქონის შემთხვევაში სტუდენტი გამოცდას ჩააბარებს დამატებით საგამოცდო პერიოდში.
41 ქულის არ მქონე სტუდენტი არ დაიშვება დამატებით გამოცდაზე (ცნობის გარეშე).