გაცნობებთ, რომ აკადემიური რეგისტრაცია და სასწავლო პროცესების მართვა მაგისტრატურის საფეხურის

სტუდენტებისთვის ნაცვლად sms.tsu.ge-სა განხორციელდება მისამართზე lms.tsu.ge

აღნიშნულ მისამართზე ( lms.tsu.ge ) შეხვალთ თქვენი პირადი ნომრით (ნაცვლად სახელი გვარისა),

ხოლო პაროლი იგივეა რაც გაქვთ sms.tsu.ge-ზე.

გთხოვთ, აკადემიური რეგისტრაციის დაწყებამდე შეხვიდეთ თქვენს პირად გვერდზე lms.tsu.ge და შეამოწმოთ მონაცემები.

ხარვეზების, ასევე შენიშვნების და რეკომენდაციების შემთხვევაში მოგვწერეთ შეტყობინება ამავე ბაზიდან „შეტყობინების“ მოდული

მეშვეობით კატეგორიაში „ტექნიკური მხარდაჭრა“