2015-2016 სასწავლო წლის გაზაფხულის სემესტრის აკადემიური რეგისტრაცია!

24.02.2016

10:00 საათი-ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (მათ, ვისაც გავლილი აქვთ წინასწარი რეგისტრაცია). ტურიზმის სკოლა;

11:00 საათი- ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი;

12:00 საათი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; მედიცინის ფაკულტეტი;

13:00 საათი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;

16:00 საათი- ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (მათ, ვისაც არ აქვს გავლილი წინასწარი რეგისტრაცია);

17:00 საათი - იურიდიული ფაკულტეტი.

25.02.2016 ბაკალავრიატი

10:00 საათი-ყველა ფაკულტეტი სხვა ფაკულტეტებისთვის