თსუ-ს სტუდენტის ანკეტის ელექტრონული ვერსია

ანკეტის ელექტრონული ვერსიის ყველა ***-ნიშნით აღნიშნული გრაფის შევსება სავალდებულოა!

შეიყვანეთ პირადი ნომერი:
შეავსეთ ქართულად
ფოტო სურათი უნდა იყოს 3X4 და JPG ფორმატში
***
ფაკულტეტი:
სახელი:
გვარი:
მამის სახელი:
სქესი:
***
დაბადების თარიღი:
  ***
დაბადების ადგილი: ***
გაქვთ თუ არა სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროება? ***  
საცხოვრებელი ადგილი(პირადობის მოწმობის მიხედვით) ***
საცხოვრებელი ადგილი(ფაქტობრივი)
ტელეფონი (ბინის) :
ტელეფონი (მობილური) ***
ელ-ფოსტა:    
   
მოქალაქეობა: ***
პირადობის მოწმობის № ***
ოჯახური მდგომარეობა; ***
სამხედრო მდგომარეობა: ***
რომელი საშუალო სკოლა, კოლეჯი, ლიცეუმი დაამთავრეთ: *** (მინ. 4 სიმბოლო)
ატესტატის ნომერი: *** (მინ. 5 სიმბოლო)
რომელ ენებს ფლობთ:
რა სპორტულ უნარებს ფლობთ:
რა უნარებს ფლობთ (ხატვა, სიმღერა, ცეკვა და სხვა)