01.03.2017-06.03.2017

10:00 საათი-ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (მათ, ვისაც გავლილი აქვთ წინასწარი რეგისტრაცია).

11:00 საათი- ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტი; ტურიზმის სკოლა;

12:00 საათი - სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი; მედიცინის ფაკულტეტი;

13:00 საათი - ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი;

16:00 საათი- ფსიქოლოგიისა და განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი; ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი (მათ, ვისაც არ აქვს გავლილი წინასწარი რეგისტრაცია);

17:00 საათი - იურიდიული ფაკულტეტი.

02.03.2017

10:00 საათი - სტუდენტები აირჩევენ სხვა ფაკულტეტების შეთავაზებულ სასწავლო კურსებს.

სახელი:
გვარი:
პაროლი: